Publications. Theatrical album.
Publications  
Presentation of creativity  
- Perfomances  

  Russian version  

Here are collected the film adaptation of the best productions of the Russian theater. All performances are in Russian. You can download or watch online.

Play "Abduction of a Sorcerer."
"Abduction of a Sorcerer", fantastic story of Kir Bulychov, Leningrad TV 1981, staging of Gleb Selyanin, production designer Leonid Perezhigin, costume designer Inna Vinogradova, in roles: Natalia Danilova, Vladimir Osobik, Yuri Demich, Vitaly Yushkov, Ivan Krasko.
/download: format mp4, size 1,65 Gb, resolution 960x720, duration 1h 38mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Angel Pavement."
"Angel Pavement", play by John Priestley, Mossovet Theatre (Moscow) 1969, directed by Irina Anisimova-Vulf, production designer Fotis Petrovsky, in roles: Rostislav Plyatt, Vadim Beroyev, Vladimir Muravyov, Varvara Soshalskaya, Mikhail Livov, Margarita Terekhova, Sergey Godzi, Iya Savvina, Irina Kvitinskaya.
/download: format mp4, size 2,11 Gb, resolution 960x720, duration 1h 36mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Film "Cinderella."
"Cinderella", script by Eugene Schwartz is based on the story by Charles Perrault, Lenfilm 1947, directed by Nadezhda Kosheverova, scenery and the costume sketches - Nikolay Akimov, artist - Isaak Makhlis, music by Antonio Spadavecchia, in roles: Janina Zhejmo, Aleksey Konsovsky, Erast Garin, Faina Ranevskaya, Vasili Merkuryev.
/download: format mp4, size 2,06 Gb, resolution 960x720, duration 1h 18mn/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Cyrano de Bergerac."
"Cyrano de Bergerac", play by Edmond Rostand, Central Television 1983, directed by Sergey Evlakhishvili, camera operator Boris Lazarev, production designer Viktor Leskov, in roles: Georgi Taratorkin, Inna Alenikova, Vladimir Simonov, Anatoly Kacynsky, Vladimir Koval, Grigory Abrikosov, Valentin Nikulin.
/download: format mp4, size 1,71 Gb, resolution 984x720, duration 2h 50mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Crazy day, or The Marriage of Figaro."
"Crazy day, or The Marriage of Figaro", comedy by Pierre Beaumarchais, Moscow Theatre of Satire 1974, directed by Valentin Pluchek, production designer Valery Levental, costume designers Vyacheslav Zaitsev and Silva Kosyreva, in roles: Andrei Mironov, Alexander Schirvindt, Nina Kornienko, Vera Vasilieva, Tatyana Pelttser, Roman Tkachuk, Georgy Menglet.
/download: format mp4, size 4,05 Gb, resolution 960x720, duration 2h 50mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Film "Dangerous Corner."
"Dangerous Corner", play by John Priestley, Mosfilm 1972, directed by Vladimir Basov, production designer Aleksey Parkhomenko, in roles: Yury Yakovlev, Valentina Titova, Aleksander Dik, Yelena Valayeva, Antonina Shuranova, Vladimir Basov, Rufina Nifontova.
/download: format mp4, size 1,90 Gb, resolution 960x720, duration 3h 08mn, 3 series, full version/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Dictatorship of conscience."
"Dictatorship of conscience", play by Mikhail Shatrov, Lenkom Theatre (Moscow) 1988, directed by Mark Zakharov, art designer Oleg Sheintsis, in roles: Oleg Yankovsky, Yevgeny Leonov, Vladimir Koretsky, Aleksandr Abdulov, Aleksandr Zbruyev, Yelena Fadeeva, Tatyana Pelttser, Jury Kolychev, Viktor Proskurin, Boris Chunaev, Boris Nikiforov, Marina Ignatova, Aleksander Sirin, Vladimir Belousov, Alexandra Zakharova.
/download: format mp4, size 1,79 Gb, resolution 1024x720, duration 2h 14mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Don Carlos."
"Don Carlos", play by Friedrich Schiller, Mossovet Theatre (Moscow) 1980, directed by Yevgeny Zavadsky, art directors Enar Stenberg and Alla Kozhenkova, in roles: Mikhail Livov, Gennadi Bortnikov, Nelly Pshonnaya, Aristarkh Livanov, Valentina Kareva.
/download: format mp4, size 2,03 Gb, resolution 960x720, duration 2h 38mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Fiesco′s Conspiracy at Genoa."
"Fiesco's Conspiracy at Genoa", play by Friedrich Schiller, Maly Theatre 1980, directed by Leonid Kheifets, production designer Leonid Serebrovsky, in roles: Vitaly Solomin, Michail Tsaryov, Natalya Vilkina, Nelly Kornienko, Vyacheslav Baryshev, Yevgeny Samoylov, Aleksandr Potapov.
/download: format mp4, size 2,72 Gb, resolution 960x720, duration 2h 35mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "For two hares."
"For two hares", comedy by Mikhail Starytsky, Vakhtangov Theatre 2001, directed by Aleksander Gorban, scenography by Boris Valuyev and Maksim Osvetimsky, in main role: Marya Aronova.
/download: format mp4, size 2,00 Gb, resolution 960x720, duration 2h 14mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Further  silence."
"Further silence", screenplay by Vina Delmar is based on the novel by Josephine Lawrence "The Years Are So Long", Mossovet Theatre (Moscow) 1978, directed by Anatoly Efros, production designer Boris Messerer, in roles: Faina Ranevskaya, Rostislav Plyatt, Mikhail Livov, Irina Muravyova, Boris Ivanov.
/download: format mp4, size 2,29 Gb, resolution 960x720, duration 2h 30mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Half Way Up the Tree."
"Half Way Up the Tree", play by Peter Ustinov, Mossovet Theatre (Moscow) 1979, directed by Pavel Khomsky, production designer Mikhail Papkov, in roles: Rostislav Plyatt, Tamara Chernova, Irina Muravyova, Aleksey Konsovsky, Vyacheslav Butenko, Irina Muravyova, Alexander Lenkov.
/download: format mp4, size 1,86 Gb, resolution 960x720, duration 2h 15mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Film "Hamlet."
"Hamlet", tragedy by William Shakespeare, Lenfilm 1964, directed by Grigory Kozintsev, art directors Yevgeny Yenei, Georgy Kropachov and Simon Virsaladze, in roles: Innokenty Smoktunovsky, Mikhail Nazvanov, Anastasiya Vertinskaya, Yury Tolubeyev.
/download: format mp4, size 2,48 Gb, resolution 1584x720, duration 2h 22mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Man and Gentleman."
"Man and Gentleman", play by Eduardo De Filippo, Lensoviet Theatre 1973, directed by Igor Vladimirov, production designer G.Berman, in roles: Anatoly Ravikovich, Aleksey Rozanov, Vladimir Tsibin, Valentina Yegorenkova, Larisa Leonova, Grigory Turchin, Sergey Kashevarov, Ovsey Kagan, Anatoli Semyonov.
/download: format mp4, size 2,8 Gb, resolution 960x720, duration 1h 58mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Maria Stuart."
"Maria Stuart", play by Friedrich Schiller, Tovstonogov Bolshoi Drama Theater 2009, directed by Temur Chkheidze, production designer Georgy Aleksi-Meskhishvili, in roles: Marina Ignatova, Irina Patrakova, Valery Ivchenko, Valery Degtyar, Gennady Bogachyov, Leonid Nevedomsky, Aleksey Falileyev, Mikhail Morozov.
/download: format mp4, size 1,79 Gb, resolution 960x720, duration 2h 36mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Money to Burn."
"Money to Burn", comedy by Alexander Ostrovsky, Maly Theatre 1973, directed by Leonid Varpakhovsky, production designer Enar Stenberg, in roles: Elina Bystritskaya, Yuri Vasiliev, Yuri Kayurov, Vladimir Kenigson, Nikita Podgorny.
/download: format mp4, size 2,00 Gb, resolution 960x720, duration 2h 30mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Prinzessin Turandot."
"Prinzessin Turandot", play by Carlo Gozzi, Vakhtangov Theatre 1971, staging of Yevgeny Vakhtangov, restored by Ruben Simonov, production designer Ignaty Nivinsky, in roles: Vasily Lanovoy, Yulia Borisova, Yury Yakovlev, Nikolai Gritsenko, Mikhail Ulyanov, Ernst Zorin, Lyudmila Maksakova, Yekaterina Raikina, Anatoly Kacynsky.
/download: format mp4, size 2,33 Gb, resolution 992x720, duration 2h 20mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Slaves."
"Slaves", play by Pyotr Gnedich, Maly Theatre 1988, directed by Boris Livov-Anokhin, production designer Andei Sergeyev, in roles: Yelena Gogoleva, Yevgenya Glushenko, Vasily Bochkaryov, Eduard Martsevich, Aleksander Korshunov, Tatiana Pankova, Lyudmila Shcherbinina, Nikolay Annenkov, Afanasy Kochetkov, Rufina Nifontova.
/download: format mp4, size 2,42 Gb, resolution 960x720, duration 3h 34mn, 2 series/
Play "The Curious Savage."
"The Curious Savage", play by John Patrick, Mossovet Theatre (Moscow) 1975, directed by Leonid Varpakhovsky, production designer Leonid Wegener, in roles: Vera Maretskaya, Tatiana Bestayeva, Irina Kvitinskaya, Aleksey Konsovsky, Konstantin Mikhailov, Mikhail Pogorzhelsky, Tamara Chernova, Oleg Shchetinin.
/download: format mp4, size 1,77 Gb, resolution 960x720, duration 2h 30mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "The Dancing Master."
"The Dancing Master", comedy by Lope de Vega, Soviet Army Theatre 1952, directed by Vladimir Kantsel, production designer Ivan Fedotov, in roles: Vladimir Zeldin, Mark Pertsovsky, Georgy Sorokin, Boris Lesovoy, Lyubov Dobrzhanskaya, Genrietta Ostrovskaya, Tatiana Alekseyeva.
/download: format mp4, size 2,46 Gb, resolution 960x720, duration 2h 15mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Film "The Dog in the Manger."
"The Dog in the Manger", play by Lope de Vega, Lenfilm 1977, directed by Yan Frid, production designer Semyon Malkin, in roles: Margarita Terekhova, Mikhail Boyarsky, Armen Dzhigarkhanyan, Yelena Proklova, Nikolai Karachentsov, Igor Dmitriyev, Ernst Romanov.
/download: format mp4, size 2,58 Gb, resolution 960x720, duration 2h 09mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Film "The Elder Son."
"The Elder Son", play by Alexander Vampilov, Lenfilm 1975, directed by Vitaly Melnikov, production designer Bella Manevich, in roles: Yevgeny Leonov, Nikolai Karachentsov, Mikhail Boyarsky, Natalia Yegorova, Svetlana Kryuchkova, Vladimir Izotov.
/download: format mp4, size 1,83 Gb, resolution 960x720, duration 2h 10mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "The great magic."
"The great magic" comedy by Eduardo De Filippo, Vakhtangov Theatre 1980, directed by Miroslav Belovich, production designer Iosif Sumbatashvili, in roles: Vladimir Etush, Lyudmila Maksakova, Yury Yakovlev, Irina Kupchenko.
/download: format mp4, size 2,02 Gb, resolution 960x720, duration 2h 19mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "The Masquerade."
"The Masquerade", play by Mikhail Lermontov, Tovstonogov Bolshoi Drama Theater 2006, directed by Temur Chkheidze, production designer Yuri Gegeshidze, in roles: Andrei Tolubeyev, Aleksandra Kulikova, Mikhail Morozov, Marina Ignatova, Vasily Reutov, Andrey Charkov, Anatoly Petrov, Yevgeny Solyakov, Vladimir Kozlov.
/download: format mp4, size 1,86 Gb, resolution 960x720, duration 2h 11mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "The School for Scandal."
"The School for Scandal", play by Richard Sheridan, Moscow Art Theatre 1952, directed by Nikolay Gorchakov and Pyotr Largin, production designer Nikolay Akimov, in roles: Mikhail Yanshin, Olga Androvskaya, Vladimir Yershov, Anatoli Ktorov, Pavel Massalsky, Tamara Mikheyeva.
/download: format mp4, size 1,87 Gb, resolution 960x720, duration 2h 31mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "The Taming of the Shrew."
"The Taming of the Shrew", comedy by William Shakespeare, Lensoviet Theatre 1973, directed by Igor Vladimirov, production designer Anatoli Melkov, in roles: Alisa Freindlich, Dmitry Barkov, Anatoly Ravikovich, Tatiana Yakovleva, Leonid Dyachkov, Anatoly Puzyryov, Aleksey Petrenko, Anatoly Semyonov, Aleksey Rozanov, Mikhail Boyarsky.
/download: format mp4, size 2,71 Gb, resolution 1056x720, duration 2h 23mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "The Voice."
"The Voice", the solo performance of Vladimir Etush on the short story by Soviet science fiction writer Sever Gansovsky, Central Television 1968, staged by Alexandra Remizova, production designer Fotis Petrovsky.
/download: format mp4, size 579 Mb, resolution 960x720, duration 48mn/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Truth is good, but happiness is better."
"Truth is good, but happiness is better", comedy by Alexander Ostrovsky, Maly Theatre 1972, directed by Boris Babochkin, production designer Tatiana Livanova, in roles: Valery Babyatinsky, Liliya Yudina, Boris Babochkin, Varvara Obukhova, Sofia Fadeyeva, Nikolay Ryzhov.
/download: format mp4, size 2,61 Gb, resolution 968x720, duration 1h 19mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Twelfth Night."
"Twelfth Night", comedy by William Shakespeare, Sovremennik Theatre 1978, directed by Peter James, production designer Iosif Sumbatashvili, in roles: Marina Neyolova, Yuri Bogatyryov, Anastasiya Vertinskaya, Pyotr Shcherbakov, Konstantin Raikin, Oleg Tabakov, Avangard Leontiev, Nina Doroshina.
/download: format mp4, size 2,72 Gb, resolution 966x720, duration 2h 34mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Uncle′s Dream."
"Uncle's Dream", play by Fyodor Dostoyevsky, Vakhtangov Theatre 2001, directed by Vladimir Ivanov, scenography by Yuri Galiperin, in roles: Vladimir Etush, Marya Aronova, Spartak Sumchenko, Anna Dubrovskaya, Oleg Makarov, Yelena Ivochkina, Yelena Sotnikova, Nonna Grishayeva, Irina Dymchenko, Vera Novikova, Pavel Safonov.
/download: format avi, size 1,82 Gb, resolution 960x720, duration 2h 55mn, 2 series/
viewing
for registered
Vkontakte


Play "Woe from Wit."
"Woe from Wit", comedy by Alexander Griboyedov, Maly Theatre 1952, staging of Prov Sadovsky, production designer Eugene Lanceray, in roles: Mikhail Tsaryov, Olga Khorikova, Mikhail Sadovsky, Vera Pashennaya, Irina Likso, Yevdokiya Turchaninova, Konstantin Zubov, Igor Ilyinsky.
/download: format mp4, size 2,55 Gb, resolution 960x720, duration 2h 25mn/
viewing
for registered
Vkontakte
 
17.02.2021

Questions regarding this publication
should be addressed to publication-s@yandex.ru